Produkter
Penfriend V4 - ordprediktion Priser Point symboler av/på

Ordprediktionsprogrammet som hjälper till att snabba upp och underlätta skrivandet för personer som har nedsatt skrivförmåga.

Programmet fungerar både fristående tillsammans med Word eller annat ordbehandlingsprogram och integrerat i Clicker 5.

Ladda ner demoversionen av Penfriend här.

Ordprediktion:
Penfriends styrka ligger i att alltid kunna föreslå nästkommande ord du tänker skriva. Detta sker genom det lexikon av kända ord som ingår.
Varje gång du skriver en bokstav föreslås en lista av tänkbara ord som passar in. Välj ord enkelt genom ett knapptryck eller musklick. Välj hur många ordförslag du vill ha i listan.

Inställningsmöjligheter:
Du kan göra en mängd inställningar så att Penfriend kan ge den optimala hjälpen för varje person. Ställ in om du vill ha automatisk versal, färger, storlekar, talsyntesstöd (programmet använder svensk talsyntes om sådan finns installerad i datorn) , förkortningar mm.

Prediktionsfönster i Word

Skärmtangentbord:


Du kan också välja att skriva från det skärmtangentbord som följer med.
Penfriends skärmtangentbord

 

Penfriend och Clicker 5:När programmet används i Clicker 5 får du upp ordförslagen direkt i tavlan vilket medför att även kontaktanvändare kan nyttja möjligheterna med ordprediktion.

Med Clicker 5 följer ett antal färdiga tavelsamlingar med ordprediktion, men du kan också enkelt göra dina egna.

Prediktionsfönster i Clicker 5

Penfriend V4 är producerat av Penfriend Ltd. i Storbritannien och bearbetat och översatt till svenska av Hargdata AB.