Produkter
SymWriter 2 för Windows Priser för SymWriter 2 Point symboler av/på
 
Priser för paket med SymWriter 2 och In Print
SymWriter 2 är ett flexibelt och motiverande verktyg som gör det möjligt för alla att kunna skriva dokument oavsett läs- och skrivkunnighetsnivå.

Ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning gör SymWriter 2 till det perfekta redskapet för enkel ordbehandling för den som behöver extra stöd vid skrivandet.

SymWriter 2 använder den stora symbolbasen Widgitsymboler som innehåller ca 13000 symboler! Samtidigt som du skriver visar symboler betydelsen av orden.
Välj om du vill att symbolerna ska visas tillsammans med texten eller enbart som stöd i sidopanelen. Användaren kan skriva från tangentbord eller från förberedda skärmtavlor, sk skrivmiljöer.

Varje bokstav ljudas och svensk talsyntes (Alva eller Oskar) läser ord och meningar. SymWriter ger också symbolstödd stavningshjälp.

SymWriter 2, ordbehandling
SymWriter 2, ordbehandling
Skrivmiljöer, symbolinnehåll och smart symbolisering

Som alternativ till att skriva från tangentbord kan man istället skriva genom att välja ord eller symboler från skrivtavlor, som länkas samman till skrivmiljöer.
Skrivmiljöerna kan varieras på många sätt både vad gäller utseende och innehåll. Programmet innehåller många färdiga exempel på skrivmiljöer.
Skrivmiljöer kan också användas som dynamiska kommunikationskartor.

I SymWriter ingår som standard symbolbasen Widgitsymboler i både färg och svartvitt. Du kan även använda dina egna bilder och andra symbolbaser i programmet.

SymWriter 2 använder smart symbolisering vilket innebär att programmet analyserar den skrivna meningen och sedan automatiskt väljer symbol utifrån ordklass.

SymWriter 2, skrivmiljöer
SymWriter 2, skrivmiljöer
Några funktioner, egenskaper och användningsområden för SymWriter 2.

Gå direkt till sidorna via länkarna nedan eller bläddra dig igenom dem sida för sida via pilen till höger.

 
Bläddra till första bilden

Bläddra här för att se fler sidor.
Symbolbasen Widgitsymboler

SymWriter innehåller som standard symbolbasen Widgitsymboler.

Läs mer om symbolbasen Widgitsymboler.

 

Widgitsymboler
Gratis prova-på-version av SymWriter.

Här kan du läsa mer om hur du kan prova SymWriter.

 

SymWriter är producerat av Widgit Software Ltd och översatt och bearbetat till svenska av Hargdata AB